Delegacija iz Mađarske u poseti na štandu Zadružnog saveza Vojvodine na 84. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu

22. 05. 2017.

Predstavnici zadružnog saveza iz Budimpešte posetili su štand Zadružnog saveza Vojvodine na 84. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu. Na sastanku sa predstavnicima zadružnog saveza iz Mađarske razmenjena su iskustva o zemljoradničkom zadrugarstvu u Mađarskoj i u Vojvodini, i razgovarano je o budućim zajedničkim aktivnostima dva zadružna saveza.

Arhiva