Sastanak sa predstavnicima „Anecoop-a“ u Valensiji

09. 11. 2017.

Dana 09.11.2017. održan je sastanak delegacije iz Vojvodine sa predstavnicima složene zadruge „Anecoop“ u Valensiji. Ispred domaćina, sastanku su prisustvovali: Ferran Cabrera, direktor „Anecoop-a“ za Istočnu Evropu, Jose Adolfo Balaguer, izvršni direktor za institucionalnu saradnju i Carlota Pardo Rodriguez, ispred sektora odnosa sa javnošću, koji su predstavili složenu zadrugu „Anecoop“. Zadrugu „Anecoop“ čini 68 osnovnih zadruga i preduzeća, koji zajedno okupljaju 27.000 poljoprivrednika. Zadruga posluje od 1975. godine, a do danas ima predstavništva na 5 mesta u Španiji i 9 mesta u inostranstvu, pri čemu samo u Španiji ostvaruje promet u vrednosti od 802 miliona eura. U razgovoru sa predstavnicima delegacije iz Vojvodine, zaključeno je da u Vojvodini postoje potencijali za uspostavljanje saradnje sa „Anecoop-om“, kako u oblasti regionalno orijentisane zajedničke proizvodnje, tako i u zajedničkoj proizvodnji za druga tržišta. „Anecoop“ predstavlja jednu od tri najznačajnije složene zadruge u Španiji, koja je zaslužna za unapređenje organizovanog nastupa zadružnih organizacija i njihovih članova na tržištu, ali i za izvozne rezultate u oblasti poljoprivrede Španije u celini.

Arhiva