Održana je Međunarodna konferencija o zadrugarstvu u Splitu

27. 10. 2018.

Međunarodna konferencija o zadrugarstvu pod nazivom: „Zadruge za prosperitet gospodarstva“, održana je 27.10.2018. godine u Splitu, u Hrvatskoj, u organizaciji Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo, i suorganizaciji Ekonomskog fakulteta u Splitu, Zadružnog saveza Dalmacije i Hrvatskog poljoprivrednog zadružnog saveza. Na konferenciji su učestvovali predstavnici zadružnih saveza iz regiona, i to: Vojvodine, Srbije, Slovenije, Hrvatske i Makedonije, kao i predstavnici italijanskog regionalnog zadružnog saveza „Legacoop“ Friuli Venezia Giulia i njihovog Garancijskog fonda. Ispred Zadružnog saveza Vojvodine konferenciji su prisustvovali predsednik Radislav Jovanov i sekretar Jelena Nestorov Bizonj. Prezentaciju na temu zemljoradničkog zadrugarstva u Vojvodini izložila je Jelena Nestorov Bizonj, sekretar Saveza. Na konferenciji je zaključeno kako je potrebno izgraditi platformu za prihvatanje promocije i unapređenja zadrugarstva prema lokalnim, regionalnim i nacionalnim vlastima, razvijati međuzadružnu saradnju i zastupati interese zadruga u poboljšanju njihovog položaja prema postojećim i predloženim zakonskim rešenjima za unapređenje zadrugarstva. Istaknut je značaj organizovanja u zadruge, kao i zapošljavanja u zemljoradničkom zadrugarstvu i u odnosu na zajednički problem svih država u regionu, a koji je vezan za odlazak mladih ljudi iz sela u gradove i u inostranstvo, usled njihovog lošeg ekonomskog položaja i nemogućnosti tržišnog poslovanja u poljoprivredi, odnosno zapošljavanja.

Arhiva