U Pokrajinskoj vladi održan je okrugli sto: Investicije u zemljoradničkom zadrugarstvu – potrebe zadruga i podrška iz budžeta

04. 12. 2018.

Okrugli sto pod nazivom: Investicije u zemljoradničkom zadrugarstvu – potrebe zadruga i podrška iz budžeta, održan je 04.12.2018. godine u Pokrajinskoj vladi, u organizaciji Zadružnog saveza Vojvodine i Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
Ispred Pokrajinske vlade, na okruglom stolu su učestvovali Đorđe Milićević, potpredsednik Pokrajinske vlade i dr Vuk Radojević, pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Ispred Zadružnog saveza Vojvodine na skupu su učestvovali Radislav Jovanov, predsednik Saveza, i mr Jelena Nestorov Bizonj, sekretar Saveza. Na okruglom stolu je učestvovalo 24 predstavnika zemljoradničkih zadruga iz Vojvodine koje su u toku 2017. i 2018. godine ostvarile pravo na bespovratna namenska sredstva za investicije, a po Javnom кonкursu radi dodeljivanja bespovratnih sredstava, koji je realizovan od strane Кabineta ministra bez portfelja zaduženog za regionalni razvoj i rad javnih preduzeća, u toku 2017. i 2018. godine.
Potpredsednik Pokrajinske vlade Đorđe Milićević je istakao da je puna reafirmacija zadrugarstva u vrhu prioriteta agrarne politike u Vojvodini. Konstatovao je da se zadrugarstvo zapostavljalo u višedecenijskom periodu, što je doprinelo stagnaciji poljoprivredne proizvodnje i sela, kao i gubitku velikog broja malih proizvođača. Naglasio je da Pokrajinska vlada radi zajednički sa Vladom Srbije na razvoju zadrugarstva, jer je zadrugarstvo karika bez koje se poljoprivreda ne može razvijati na pravi način, te da mali proizvođač ne može opstati u surovoj tržišnoj utakmici ukoliko nema razvijenog zadrugarstva. Zaključio je da bi kroz jake zadruge trebalo da ojačaju mali proizvođači, da bi bili potpuno konkurentni na tržištu.
Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dr Vuk Radojević je istakao izuzetno kvalitetnu saradnju sa Zadružnim savezom Vojvodine u oblasti promocije i razvoja zadrugarstva i poljoprivrede, pri čemu je naveo više zajedničkih akcija koje su preduzete u poslednje dve godine sa ciljem razvoja i jačanja zadružnog pokreta. Istakao je da je Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu vodoprivredu i šumarstvo, kroz realizaciju konkursa u 2017. i 2018. godini investirao oko 83,5 miliona dinara u zemljoradničke zadruge, i to najviše u sisteme za navodnjavanje i opremu za hladnjače.
Predsednik Zadružnog saveza Vojvodine Radislav Jovanov je izrazio zadovoljstvo sa veoma kvalitetnom i kontinuiranom saradnjom sa Pokrajinskom vladom, a naročito sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Istakao je da je Zadružni savez Vojvodine uspostavio izuzetno kvalitetnu saradnju sa ministrom Milanom Krkobabićem i značajno doprineo obezbeđivanju većih mogućnosti od planiranih za dobijanje bespovratnih sredstava za zadruge u Vojvodini po konkursu za dodelu bespovratnih sredstava koji je realizovao Kabinet ministra bez portfelja zadužen za regionalni razvoj i rad javnih preduzeća, pri čemu je naglasio doprinos i podršku pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, dr Vuka Radojevića, uspehu koji je ostvaren. Pozvao je zadruga da u okviru teme okruglog stola daju svoje konkretne predloge za dalje investiranje i potrebe koje imaju od pokrajinske administracije, a u cilju daljih unapređenja kapaciteta u zadrugama.
Na okruglom stolu, od strane predstavnika zadruga izneto je više predloga koji bi doprineli povećanju investiranja u zadruge, kao i u poljoprivredu u celini. Predloženo je da se u budućim podsticajnim merama, zemljoradničkim zadrugama koje imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva obezbede povoljniji uslovi za podsticaje. Konkretno je predloženo da se ne postavljaju ograničenja od maksimalnih 20ha poljoprivrednog zemljišta za koje se mogu ostvariti subvencije i podsticaji, pri čemu je naveden primer osiguranja poljoprivredne proizvodnje – gde zadruge osiguravaju sve useve, često i na više stotina ili hiljada hektara, a podsticaji su propisani samo do 20ha. Predlog je dopunjen i podatkom da prema analizi Zadružnog saveza Vojvodine, prosečna zadruga plaća oko 417 eura/ha poreza i doprinosa godišnje, a podsticaje ostvaruje samo na 20ha. Predloženo je i da se u odnosu na zemljoradničke zadruge ne primenjuju ograničenja postavljena u uredbama u pogledu veličine površina poljoprivrednog zemljišta koje ima RPG zadruge, a koja je limitirana na 100ha, kao i broja grla stoke – do 300 grla, jer se na taj način isključuje mogućnost mnogih zadruga, a i velikih proizvođača, da ostvaruju podsticaje za proizvodnju. Takođe je ukazano na postojanje problema zbog propisanih rokova u kojima važe računi za pribavljenu opremu za koju se po uredbama ostvaruju podsticaji, te je predloženo da u slučajevima kada se uredbe donose u toku godine, da se u obzir uzimaju računi izdati u toku te kalendarske godine. Predloženo je da se u budućim konkursima uvrste u podsticaje investicije u preciznu poljoprivredu, koja je postala aktuelna i kod nas, i u kojoj oblasti postoji interes zadruga i proizvođača za investiranjem. U cilju unapređenja investicija u oblasti navodnjavanja, predloženo je da se sistemki pristupi elektrifikaciji atara, pri čemu je naglašeno da svi preduslovi postoje, ali nedostaje razumevanje i inicijativa lokalnih samouprava. Istaknut je značaj ove mere sa aspekta uštede u troškovima navodnjavanja, a naročito u period kada se sve više poljoprivrednika i zadruga odlučuje za intenzivne vrste poljoprivredne proizvodnje, koje zahtevaju navodnjavanje, te je tražena podrška pokrajinske administracije za ovu meru. Predloženo je da se za zadruge uvede posebna poreska politika, po ugledu na države iz EU, gde postoje brojne poreske olakšice za zadruge, a naročito za poslovanje između zadruga i zadrugara u pogledu poreza na dodatu vrednost. Takođe je predloženo da se nastavi i još više ojača podrška iz agrarnog budžeta za mlade poljoprivrednike, jer oni predstavljaju osnovu razvoja poljoprivrede i zadrugarstva za budućnost.
Đorđe Milićević, potpredsednik Pokrajinske vlade je zaključio da će se razmotriti mogućnost realizacije svih navedenih predloga koji se odnose na rad pokrajinske administracije, a da će se za predloge koji su u ingerenciji Republike Srbije lobirati preko pokrajinskih organa. Naveo je da će se urgirati i kod drugih pokrajinskih institucija, kao što je na primer Razvojna agencija Vojvodine, da se navedeni predlozi uvrste u njihove programe i da se obezbedi mogućnost zadrugama da konkurišu za sredstva koja podstiču investicije i zapošljavanje.

Arhiva