Održan je sastanak u Skupštini A.P. Vojvodine o predlogu za uvođenje predmeta o zadrugarstvu u poljoprivrednim školama

11. 12. 2018.

Zadružni savez Vojvodine je podneo inicijativu Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, da se u planove i programe srednjih poljoprivrednih škola uvrsti obrazovanje o zemljoradničkom zadrugarstvu. U aktuelnom sistemu srednjoškolskog obrazovanja, budući poljoprivredni stručnjaci nemaju mogućnost da se upoznaju sa mogućnostim i prednostima zadružnog organizovanja u poljoprivredi, pri čemu se upravo u zadružnom organizovanju nalazi veliki potencijal – kako za njihovo buduće radno angažovanje, tako i za privredno organizovanje u slučaju da se odluče za obavljanje poljoprivredne delatnosti na sopstvenim gazdinstvima, ali i za razvoj poljoprivrede u celini. Ova inicijativa je prihvaćena od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, i od Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine, te je tim povodom u Skupštini A.P. Vojvodine 11.12.2017. godine održan sastanak sa direktorima poljoprivrednih škola iz Vojvodine. Sastanak je vodio potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Mihalj Njilaš, koji je u celini podržao pokrenutu inicijativu i pozvao predstavnike škola da iznesu svoje stavove. Ispred Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, skupu se obratio mr Vuk Radojević, pri čemu je iskazao podršku predlogu uz ocenu da bi uz zadrugarstvo, učenici trebalo da se upoznaju i sa aktuelnim merama ekonomske politike u poljoprivredi, kako bi bili što bolje obučeni na završetku školovanja za uspešan rad u poljoprivredi. Ispred Zadružnog saveza Vojvodine, skupu su prisustvovali Radislav Jovanov, predsednik Saveza i mr Jelena Nestorov Bizonj, sekretar Saveza, pri čemu je inicijativa za uvođenje zadrugarstva u obrazovni sistem dodatno obrazložena učesnicima skupa. Direktori poljoprivrednih škola su podržali inicijativu i razmatrali načine kako da se pokrene realizacija inicijative. Na sastanku je zaključeno da se u najkraćem vremenskom roku formira radno telo koje bi sačinjavali članovi Zadružnog saveza Vojvodine, Aktiva srednjih poljoprivrednih škola Vojvodine, Sekretarijata za obrazovanje propise, upravu i nacionalne manjine i Sekretarijata za poljoprivredu vodoprivredu i šumarstvo. Zadatak radnog tela će biti da usaglasi predlog o pokrenutoj inicijativi, uzimajući u obzir sve zakonske druge procedure u obrazovnom sistemu potrebne za zauzimanje konačnog stava. Radno telo će početi sa radom u hitnom roku, sa ciljem da se obezbedi da već od naredne školske godine zadrugarstvo bude uključeno u obrazovni sistem.

Arhiva