Delegacija Evropske Komisije u poseti na štandu Zadružnog saveza Vojvodine na 86. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu

14. 05. 2019.

Delegacija Evropske Komisije, koju je predvodio Liam Breslin, generalni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj Evropske Komisije, posetila je štand Zadružnog saveza Vojvodine na 86. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, 14.05.2019. godine. Sa delegacijom Evropske Komisije, u poseti štandu Saveza je bio Danilo Golubović, savetnik za zajedničku poljoprivrednu politiku u kabinetu ministra za evropske integracije i član Pregovaračkog tima Vlade Republike Srbije za pristupanje EU. Na sastanku je ispred Saveza učestvovala Jelena Nestorov Bizonj, sekretar Saveza. Na sastaku su vođeni razgovori o zemljoradničkom zadrugarstvu u Vojvodini, mogućnostima korišćenja sredstava iz IPARD fondova, i drugim vidovima podrške zadrugarstvu. Naglašeno je da u dosadašnjem periodu zadruge nisu koristile u većoj meri sredstva iz IPARD fondova, pri čemu su predstavnici Evropske Komisije savetovali da se u budućem perodu zemljoradničke zadruge koje ispunjavaju uslove za konkurisanje za sredstva iz IPARD fondova, opredele da konkurišu i iskoriste raspoložive podsticaje.

Arhiva