Manifestacija „Žetveni dan“

01. 06. 2020.

Tradicionalno već petnaest godina zaredom, početkom leta, Zadružni savez Vojvodine organizuje manifestaciju „Žetveni dan“, čime se obeležava početak žetve pšenice.

Preteča ove manifestacije bio je „Žetveni karavan“, koji se održavao na nekoliko različitih lokacija, u atarima zemljoradničkih zadruga. „Žetveni dan“ se u organizaciji Saveza održava na parcelizadruge – domaćina manifestacije, na čijoj parceli se odvija program manifestacije i vrši se demonstracija početka žetve. Događaju prisustvuju predstavnici zemljoradničkih zadruga,poljoprivrednici, predstavnici pokrajinskih fondova i poslovni partneri Saveza, kao i brojni predstavnici medija. Svi okupljeni bivaju dočekani pravim paorskim doručkom na parceli domaćina, nakon čega se u stručnom delu programa  obraćaju organizatori programa i gosti.

Glavna tema „Žetvenog dana“ je početak žetve pšenice, iznošenje u javnost kalkulacije cene pšenice, uslova na tržištu na početku žetve, ocena prinosa i kvaliteta nove pšenice, kao i zahtevi zadružnog sektora za intervencijama države na tržištu u uslovima kada se po kalkulaciji cene pšenice može zaključiti da bi poljoprivrednici i zadruge ostvarivali gubitak pri prodaji pšenice odmah nakon žetve.

Godinama se kroz održavanja ove manifestacije nastoji ukazati na značaj održavanja proizvodnje pšenice, ali i održivih uslova poslovanja za proizvođače, koji su niz godina završavali u gubicima nakon prodaje ovog osnovnog poljoprivrednog useva. Imajući u vidu značaj proizvodnje pšenice za prehrambenu sigurnost, sa jedne strane, kao i borbu da poljoprivrednici i zadruge ostvare pozitivne rezultate rada u svojoj osnovnoj delatnosti, sa druge strane, poruke sa „Žetvenog dana“ se šalju nadležnim organima kao i široj javnosti kako bi očuvali ovu strateški značajnu proizvodnju i istovremeno obezbedili zadrugama i poljoprivrednicima što bolje tržišne uslove i održivu proizvodnju. Počevši od 2007. godine, tada pod nazivom Žetveni karavan, manifestacija se svake godine održavala na različitim lokacijama. Prve godine Karavan je bio održana na parcelama zadruga u Beškoj i Kikindi.

Naredne godine, Karavan je takođe održan u Kikindi, ali i u Somboru. Na parcelama zadruga iz Sombora i Inđije organzovan je Žetveni karavan 2009. godine, da bi se naredne tri godine Karavan proširio i van okvira Vojvodine.Međunarodni žetveni karavan je 2010. godine održan na parcelama Srpskog Itebeja i pograničnog rumunskog grada Žombolja, 2011. godine u Moroviću i hrvatskom Lovasu, a 2012. godine u Novom Kneževcu i mađarskom Tisasigetu.

Pod sada već ustaljenim nazivom „Žetveni dan“, manifestacija se 2013. godine održala u Maloj Bosni, 2014. godine u Lukićevu, 2015. godine u Kuzminu, 2016. godine u Baču, 2017. godine u Novom Bečeju, 2018. godine u Bačkoj Topoli, a 2019. godine u Čurugu. Domaćin Žetvenog dana 2020. godine trebalo je da bude zemljoradnička zadruga iz Neuzine, ali se manifestacija radi smanjenja rizika širenja pandemije izazvane virusom Covid-19 nije održala.

Arhiva