Nastavak saradnje između Zadružnog saveza Vojvodine i NLB banke a.d. Beograd

26. 01. 2021.

Sastanak između predstavnika Zadružnog saveza Vojvodine i NLB banke a.d. Beograd održan je 27.01.2021. godine u prostorijama Banke u Beogradu. Sastanku su prisustvovali čelnici Zadružnog saveza Vojvodine – predsednik Radislav Jovanov i sekretar mr Jelena Nestorov Bizonj, dok su NLB banku predstavljali Vladimir Čaprić, izvršni direktor za upravljanje prodajom, Saša Gujanica, direktor odeljenja za upravljanje agro biznisom, sa saradnicima Borislavom Majstorovićem i Katarinom Vučinić. Potpisan je novi protokol o saradnji, koji predstavljla nastavak uspešnog partnerstva dveju institucija. NLB banka izdvojila se u agrarnom sektoru po širokom dijapazonu usluga koji pruža u oblasti poljoprivrede. Veliki deo kreditnih linija Banke usmeren je upravo na agrar čime su stvoreni mnogo bolji uslovi za finansiranje zadruga i poljoprivrednika.

Arhiva