Potpisan je Protokol o saradnji između Zadružnog saveza Vojvodine i Info Tim Logistike

14. 01. 2022.

Dana 14.1.2022. godine u prostorijama Zadružnog saveza Vojvodine potpisan je Protokol o saradnji između Zadružnog saveza Vojvodine i Info Tim Logistike. Protokol je ispred Saveza potpisala predsednica mr Jelena Nestorov Bizonj, a ispred Info Tim Logistike direktorka Araksi Mikaelijan. Kroz primenu Protokola o saradnji dveju institucija, zemljoradničke zadruge imaće povoljnije uslove pristupa uslugama Info Tim Logistike, na osnovu čega će moći da steknu pravovremene informacije iz njihove ponude, o čemu će biti uskoro obaveštene od strane Zadružnog saveza Vojvodine.

Arhiva