U poseti Poljoprivredno-socijalnoj zadruzi Filipus Šajkaš

14. 04. 2022.

Dana 13.4.2022. godine predsednica Zadružnog saveza Vojvodine mr Jelena Nestorov Bizonj zajedno sa predstavnicima Ministarstva za brigu o selu predvođenim sekretarom Snežanom Petrović posetila je Poljoprivredno-socijalnu zadrugu Filipus Šajkaš gde su domaćini bili Maja Dunović, direktorka Zadruge i Miodrag Miša Blizanac, jedan od osnivača. Cilj  formiranja Poljoprivredno-socijalne zadruge Filipus Šajkaš jeste uključivanje mladih ljudi sa smetnjama u razvoju u socijalni život kao i njihovo radno angažovanje. Zadruga poseduje Sodaru Filipus čiji se proizvodi distribuiraju na teritoriji opštine Titel, a koja zapošljava mlade sa smetanjama u razvoju i daje im priliku da se poslovno angažuju, materijalno obezbede i razvijaju svoje potencijale i mogućnosti. Zadruga je formirala inkluzivno-edukativni salaš Filipus u okviru kog se organizuju aktivnosti za mlade ljude sa smetnjama u razvoju, koji imaju prilike da u aktivnom angažovanju na salašu svoje slobodno vreme upotpune na pravi način. Takođe, salaš je dom 14 konja koji osim rekreative i razonode služe i za hipoterapiju (fizikalna terapija za lečenje osoba sa invaliditetom). Predsednica Zadružnog saveza Vojvodine mr Jelena Nestorov Bizonj pozdravila je rad Poljoprivredno-socijalne zadruge Filipus Šajkaš i istakla da je ova Zadruga jedinstvena zadruga ovog tipa u Srbiji i da treba da posluži kao primer ostalim socijalnim zadrugama kako da na najbolji mogući način ljudi koji pripadaju ugroženim grupama mogu na pravi način da se uključe u rad i socijalno angažuju u društvu.  Ona je naglasila da zadruzi ovog tipa treba podrška od strane nadležnih organa na lokalnom, pokrajinskom i državnom nivou imajući u vidu njen nemerljiv doprinos mladim osobama sa invaliditetom, ali i društvu u celini. Na salašu Filipus pored navedenih aktivnosti, mladi iz osetljivih socijalnih grupa mogu da učestvuju i u drugim aktivnostima poput Hora Iskon, Teatra dobrih vibracija, u konjičkom klubu Filipus i raznim edukativnim radionicama koje vode Maja Dunović i Miodrag Miša Blizanac.

Arhiva