Obaveštenje o pristupanju Eagrar platformi

16. 01. 2023.

Poljoprivredni proizvođači mogu od danas, ukoliko nisu ranije,  da u poštama širom Srbije uzmu parametre za svoj eID broj što predstavlja prvi korak za pristup platformi eAgrar.

Kako bi dobili svoj eID, što je zapravo identifikacioni lični broj, poljoprivrednici koji poseduju pametne mobilne telefone treba da odu na šalter pošte i besplatno preuzmu elektronski identitet (eID). Oni poljoprivrednici koji ne poseduju pametne mobilne telefone treba da u MUP-u izvade kvalifikovani elektronski sertifikat (KES), koji u elektronskoj razmeni podataka zamenjuje potpis neke osobe.

Detaljne informacije dostupne su na sajtu: http://www.minpolj.gov.rs/obavestenje-6/

Vest preuzeta sa sajta www.minpolj.gov.rs/

Arhiva