Studijska poseta Mađarskoj u okviru projekta „Povećanje produktivnosti i kvaliteta odabrnih vrsta voća i povrća“

26. 01. 2023.

U periodu 22-24.01.2023. godine organizovana je studijska poseta Mađarskoj, u okviru implementacije USAID projekta „Povećanje produktivnosti i kvaliteta odabrnih vrsta voća i povrća“, u saradnji Makedonske asocijacije zemljoradničkih zadruga, Zadružnog saveza Vojvodine i Zadružnog saveza južne Srbije. Delegaciju Zadružnog saveza Vojvodine činili su Toša Matić, direktor ZZ „Paprika“ Martonoš i član Nadzornog odbora Zadružnog saveza Vojovodine, Željko Oros i Marko Brkić ispred ZZ „Krsturska paprika“ Ruski Krstur i Lea Jovanov, asistent na projektu. Grupa je posetila kompaniju Arpad agrar u Sentešu (mestu čuvenom po proizvodnji paprike) jednu od vodećih firmi za proizvodnju povrća u Mađarskoj, pretežno paprike i paradajza i to na oko 40ha. Takođe, organizovana je i poseta zadruzi Délalföldi Kertészek Szövetkezete u Sentešu, koja okuplja više od 500 proizvođača povrća u Sentešu.

Arhiva