Održan je Žetveni dan 2023. godine u Moroviću

05. 07. 2023.

Dana 4.7.2023. godine u Moroviću održana je tradicionalna manifestacija „Žetveni dan“ u organizaciji Zadružnog saveza Vojvodine i ZZ „Graničar“ iz Šida. Na Žetvenom danu tradicionalno se uz prve otkose obeležava početak žetve pšenice i iznose podaci o kalkulaciji cene koštanja proizvodnje pšenice. Događaju su prisustvovali zadrugari, poslovni partneri, univerzitetski profesori, poljoprivrednici, predstavnici republičkih i pokrajinskih organa, i organi lokalne samouprave, kao i i mnogobrojni predstavnici medija. Skupu su se obratili mr Jelena Nestorov Bizonj, predsednica Saveza, Janjko Nikolić, direktor ZZ „Graničar Šid, Boško Vučurević, predsednik PKV, dugogdišnjeg poslovnog partnera Saveza, Petar Samolovac, pomoćnik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, Ivana Popović, državna sekretarka u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Snežana Petrović, državna sekretarka u Ministarstvu za brigu o selu i Zoran Semenović, predsednik opštine Šid. Mr Jelena Nestorov Bizonj pozdravila je prisutne i iznela kalkulaciju cene koštanja proizvodnje pšenice, po kojoj troškovi proizvodnje na 1 ha iznose 166.498 dinara, te uz projektovani prosečan prinos na parcelama od 5000kg/ha proizvodna cena ovogodišnjeg roda pšenice iznosi 33,30 din/kg. Uzimajući u obzir visoke zalihe prelazne pšenice, i rekordne površine pod pšenicom na vojvođanskim njivama, nakon žetve će doći do prezasićenosti tržišta pšenicom. U ovakvim uslovima teško je očekivati da će se formirati tržišna cena koja će pokriti troškove proizvodnje na nivou od 33,30 dinara ili više te je mr Jelena Nestorov pozvala sve državne organe da učine maksimalne napore da zaštite proizvođače pšenice, zadruge i zadrugare. Predsednica Saveza istakla je da Upravni odbor Saveza pored kalkulacije cene troškova proizvodnje daje predloge državi da se preduzmu mere kako bi se zaštitili interesi proizvođača i zadruga. Ključni zahtev odnosi se na subvencionisanje kamata na kredite kod poslovnih banaka, na način da se svedu na minimalne iznose od 1-2%. Takođe, obratila je pažnju i na rad Republičke direkcije za robne rezerve gde je uputila apel prema državi da učini sve napore da direkciju za robne rezerve stavi u funkciju da radi svoj posao, odnosno otkloni poremećaje u ponudi i tražnji cena koje nastaju na tržištu, te da otkupe potrebne veće količine robe na zalihama. Takođe, mr Jelena Nestorov Bizonj istakla je da se svi proizvodi sa površina koje obrađuju zadruge i zadrugari treba da se subvencionišu, a da se ne ograničava subvencionisanje na 20 ha kako je to bilo do sada. Ona je rekla kako su svi proizvodi zadruga i zadrugara u legalnom prometu, i da zadruge plaćaju sve državne namete, zapošljavaju ljude, vrše sve usluge sa porezom na promet i doprinose budžetu Republike Srbije, a imaju podsticaje na 20 ha, a većina ima mnogo veće površine. Ona je pozvala državne organe da kroz svoje programe podrže ulaganja u zadrugarstvo, pošto su investicije  ključna za opstanak zadruga, a da se ukinu sva ograničenja koja se odnose na broj hektara, stoke itd. do kojih se može aplicirati za bilo kakve podsticaje. Janjko Nikolić, direktor ZZ „Graničar“ iz Šida rekao je da je zadruga osnovana 1990. godine, da je pretrpela turbulentna vremena, prirodne nepogode, velike poplave, velike oluje i velike suše, i apostrofirao da je zadruga sve to iznela, i da danas poseduje dva proizvodna uslužna pogona, jedan u Moroviću, a drugi u Adaševcima, sa ukupno oko 2200 obradivih površina, silos kapaciteta 12000 tona sa pratećom sušarom, savremene voćnjake na površini od 72 ha, hladnjaču sa pratećom opremom i linijom sa sortiranjem jabuka, kapaciteta hladnjače oko 1000 tona, i savremenu mehanizaciju. Istakao je da Zadružni savez Vojvodine , sa svojim članicama, zemljoradničkim zadrugama iz Srema, Banata i Bačke godinama organizuje manifestaciju Žetveni dan sa ciljem da na jednom mestu okupi predstavnike državnih institucija, predstavnike naučnih institucija, predstavnike madija, kao i proizvođače, i da kroz druženje na žetvenom danu i analizu proizvodnje, i kroz anallizu ekonomskih tržišnih uslova da svoj doprinos da žetva bude ono što treba da bude, a to je radost. Ivana Popović, državana sekretarka u Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu rekla je da je pšenica berzanska roba, da cena zavisi od čitave geopolitičke situacije, da moramo biti spremni na oscilacije na tržištu, ali da će Minsitarstvo uraditi sve što je u njihovoj moći. Takođe je rekla da je Ministarstvo donelo odluku da se u 2024. godini  subvencionišu površine do 100 ha. Manifestaciju su upotpunile umetničke tačke glumca Miodraga Petrovića i folklornog ansambla Višnjićevo.

 

Arhiva