Zahtevi za preduzimanje mera od strane države u cilju zaštite interesa poljoprivrednih proizvođača i zemljoradničkih zadruga u vreme žetve pšenice

12. 06. 2024.

Na sednici Upravnog odbora Zadružnog saveza Vojvodine koja je održana 05.06.2024. godine, razmatrano je stanje na tržištu pred žetvu pšenice i kalkulacija cene koštanja pšenice roda 2024. godine, pri čemu je ocenjeno da je situacija pred žetvu izuzetno nepovoljna za primarnu proizvodnju.

U cilju zaštite interesa proizvođača i zemljoradničkih zadruga, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dostavljeni su predlozi i zahtevi Upravnog odbora Zadružnog saveza Vojvodine, koji se navode u nastavku.

– Prema kalkulaciji Zadružnog saveza Vojvodine, ukupni troškovi proizvodnje pšenice roda 2024. godine po hektaru iznose 162.975,68 dinara. Uz očekivani prosečan prinos od 5.500 kg/ha, cena koštanja proizvodnje pšenice roda 2024. godine iznosi 29,63 din/kg. Tržišna cena pšenice roda 2024. godine još uvek nije formirana, dok je tržišna cena pšenice roda 2023. godine (sa kojom se trgovalo u poslednjim nedeljama), značajno niža od cene koštanja proizvodnje pšenice roda 2024. godine, na osnovu čega se može očekivati da i otkupna cena pšenice roda 2024. godine bude formirana ispod cene koštanja proizvodnje, u vreme žetve i neposredno nakon žetve. U skladu sa navedenim, predlaže se nadležnim državnim organima preduzimanje mera u cilju zaštite interesa poljoprivrednih proizvođača i zemljoradničkih zadruga, kako ne bi ostvarili gubitke prodajom pšenice po cenama ispod troškova proizvodnje.

– Upravni odbor Zadružnog saveza Vojvodine predlaže da se obezbedi hitna intervencija države na tržištu kroz obezbeđivanje dugoročne mere subvencionisanja kamata na kredite kod poslovnih banaka, sa ciljem smanjenja kamatnih stopa za poljoprivredne kredite na nivo od 1-2%, što bi ublažilo nedostatak novca u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u vreme žetve pšenice i omogućilo proizvođačima i zadrugama da pokriju troškove proizvodnje i žetve, a čime bi stekli i mogućnost da odlože prodaju pšenice roda 2024. godine, do stvaranja boljih tržišnih uslova za prodaju pšenice po cenama koje bi pokrile troškove proizvodnje. Navedenu meru Zadružni savez Vojvodine predlaže u dužem vremenskom periodu – još od perioda prolećne setve u 2023. godini – jer je još tada bila neophodna, a predlog je ponavljan i kasnije u toku 2023 – 2024. godine, kao način da se lakše premosti izuzetno složena situacija u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

– Ponavljen je i zahtev za hitno donošenje uredbe za subvencionisanje kupovine deklarisanog semenskog materijala za poljoprivredne proizvođače i zemljoradničke zadruge, čije donošenje je ranije najavljeno od strane Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, a još uvek nije realizovano.

Arhiva