Održan je 17. Žetveni dan u Novom Miloševu

18. 06. 2024.

Dana 17.06.2024. godine u Novom Miloševu održana je 17. po redu manifestacija „Žetveni dan“ u organizaciji Zadružnog saveza Vojvodine i ZZ „Miloševo“ Novo Miloševo, uz podršku suorganizatora Privredne komore Vojvodine i Kite d.o.o., dugogodišnjih partnera Saveza. Na Žetvenom danu tradicionalno se uz prve otkose obeležava početak žetve pšenice i iznose podaci o kalkulaciji cene koštanja proizvodnje pšenice. Žetveni dan je i ove godine okupio mnogobrojne zadrugare, poslovne partnere, univerzitetske profesore, predstavnike republičkih i pokrajinskih organa, i predstavnike medija. Prisutnima su se u pozdravnim govorima obratili mr Jelena Nestorov Bizonj, predsednica Zadružnog saveza Vojvodine, Sava Arsenov, direktor ZZ „Miloševo“ Novo Miloševo, Boško Vučurević, predsednik Privredne komore Vojvodine, Aleksandar Panovski, podsekretar u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i Ivana Popović, državna sekretarka u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Mr Jelena Nestorov Bizonj pozdravila je prisutne i iznela kalkulaciju cene koštanja proizvodnje pšenice, prema kojoj ukupni troškovi proizvodnje pšenice roda 2024. godine po hektaru iznose 162.975 dinara. Uz očekivani prosečan prinos od 5.500 kg/ha, cena koštanja proizvodnje pšenice roda 2024. godine iznosi 29,63 din/kg. Ona je naglasila da postoje značajne prelazne zalihe pšenice, manje u odnosu na prošlu godinu, a manje su i površine pod pšenicom roda 2024. godine, što znači da će i ponuda nove pšenice biti manja. Slična situacija je i na međunarodnom tržištu, što sve može pozitivno uticati na buduću cenu. Mr Jelena Nestorov Bizonj istakla je i da je Upravni odbor Saveza na redovnoj sednici razmotrio aktuelnu situaciju u poljoprivredi za vreme žetve i predložio je nadležnim državnim organima mere koje bi unapredile položaj primarnih poljoprivrednih proizvođača i zemljoradničkih zadruga. Predloženo je da se obezbedi hitna intervencija države na tržištu kroz obezbeđivanje dugoročne mere subvencionisanja kamata na kredite kod poslovnih banaka, sa ciljem smanjenja kamatnih stopa za poljoprivredne kredite na nivo od 1-2%, što bi ublažilo nedostatak novca u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u vreme žetve pšenice i omogućilo proizvođačima i zadrugama da pokriju troškove proizvodnje i žetve, a da bez pritiska odlučuju o prodaji pšenice roda 2024. godine do stvaranja boljih tržišnih uslova za njenu prodaju. Takođe, ponovljen je i zahtev za hitno donošenje uredbe za subvencionisanje kupovine deklarisanog semenskog materijala za poljoprivredne proizvođače i zemljoradničke zadruge, čije donošenje je ranije najavljeno od strane Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, a još uvek nije realizovano. Sava Arsenov, direktor ZZ „Miloševo“ Novo Miloševo i domaćin skupa istakao je da zadruga u ovom obliku postoji od 1990. godine, broji 70 zadrugara i oko 200 kooperanata od kojih se 50 bavi proizvodnjom mleka, a koji zajedno obrađuju oko 4000 ha zemlje, od čega je  pod pšenicom oko 1000 ha. Arsenov je istakao da usled suše prinosi neće biti zadovoljavajući, ali da se nada da će nedostatak prinosa biti nadomešćen dobrom cenom. Aleksandar Panovski, podsekretar u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, u svom obraćanju je rekao da s obzirom da su ovogodišnji konkursi pri kraju realizacije, već se planiraju konkursne linije za narednu godinu, te su informacije sa terena od strane poljoprivrednih proizvođača i zemljoradničkih zadruga od velikog značaja kako bi Sekretarijat naredne konkursne linije formirao spram njihovih potreba. Ivana Popović, državna sekretarka u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede rekla je da je Ministarstvo prema planiranom budžetu realizovao dodelu subvencija po hektaru, sa povećanjem subvencionisanih površina na 100 ha, kao i subvencionisanje goriva, a da je u planu da se donese najavljena uredba za subvencionisanje kupovine deklarisanog semenskog materijala. Nakon pozdravnih govora, usledila je prezentacija mašina kompanije Kite d.o.o., posle čega je prvim otkosom na parceli obeležen početak žetve pšenice.

 

Arhiva